Архив

Извлечение от Протокол № 1 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 05.03.2020 г.


Извлечение от Протокол № 4 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 07.11.2019 г.


Извлечение от Протокол № 3 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 11.09.2019 г.


Извлечение от Протокол № 2 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 23.04.2019 г.


Извлечение от Протокол № 1 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 12.03.2019 г.


Извлечение от Протокол № 6 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 08.11.2018 г.


Извлечение от Протокол № 5 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 26.09.2018 г.


Извлечение от Протокол № 4 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 04.09.2018 г.


Извлечение от Протокол № 3 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 29.08.2018 г.


Извлечение от Протокол № 2 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 19.04.2018 г.


Дневен ред и решения от заседание на читалищното настоятелство от 26.02.2018 год.


Дневен ред и решения от заседание на читалищното настоятелство от 06.11.2017 год.


Дневен ред и решения от заседание на читалищното настоятелство от 26.09.2017 год.


Дневен ред и решения от заседание на читалищното настоятелство от 19.04.2017 год.


Дневен ред и решения от заседание на читалищното настоятелство от 23.02.2017 год.


Дневен ред за заседание на читалищното настоятелство от 18.11.2016 г. и Решения от заседанието на Читалищното настоятелство на 18.11.2016 г.


Дневен ред за заседание на читалищното настоятелство от 15.04.2016 г. и Решения от заседанието на Читалищното настоятелство на 15.04.2016 г.


Дневен ред за заседание на читалищното настоятелство от 24.02.2016 г. и Решения от заседанието на Читалищното настоятелство на 24.02.2016 г.