Документи

Декларации по чл. 19а от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за 2023 год.

Декларации по чл. 19а от Закона за народните читалища и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за 2022 год.