„Зарязване на лозите“

Ръководството на  НЧ „Съзнание-1891”, гр. Исперих изказва своята благодарност на г-н Стефан Йотов за сърдечното посрещане и  възможността за пресъздаване обичая „Зарязване на лозите“, на г-жа Александра Атанасова – етнограф в Исторически музей – Исперих и на всички участници във възстановката.

Изказваме благодарност и на ръководството на Община Исперих за тяхната отзивчивост и съпричастност.

smart
smart