Класиране – Ученически конкурс за есе, стихотворение и рисунка на тема „Исперих – град с името на хан“

ПРОТОКОЛ

Днес, 02.02.2023г., се извърши следното класиране на представените творби и рисунки за участие в  Ученически конкурс за есе, стихотворение и рисунка  на тема „Исперих – град с името на хан”, обявен от Община Исперих, Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” и НЧ „Съзнание –  1891”, гр. Исперих

Категории: „стихотворение“ и „есе“

Комисия за проверка и оценка в състав:

Председател: д-р Веселина Белева –  гл. уредник отдел „История на България XV-XIX век“ в Исторически музей – Исперих  Членове: 

 1. Миланка Михайлова – поетеса, член на Литературен клуб „Петя Йорданова“, гр. Исперих 
 2. Ирина Петрова –  поетеса, член на Литературен клуб „Петя Йорданова“, гр. Исперих

Класирани участници:

Категория: „стихотворение“

Първа възрастова група I – IV клас

Първо място – Николета Станчева, IV-б клас в ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих, за стихотворението „Исперих“;

Второ място – Далия Росенова, IV-б клас в ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих, за стихотворението „Моят роден град“;

 Второ място – Добромира Аспарухова Цонева, III-г клас в ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих, за стихотворението

„Аспарухова земя“;

Трето място – Камелия Николова, III-a клас в ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих, за стихотворението „Моят град“;

Поощрителна награда – Виктория Иванова, IV-б клас в ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих, за стихотворението „Моят град“

Втора възрастова група V – VII клас

Първо място – Аслъ Рейхан Ахмед, VII клас в ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих, за стихотворението „Исперих“;

Първо мястоМерт Ахмед Донбал, V клас в ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих, за стихотворението „Исперих, град с името на хан“; 

Второ мястоВерда Самедин Сабит, V клас в ОУ „Христо Ботев“, гр. Исперих, за стихотворението „Исперих – град с името на хан“; 

Трето място – Селин Февзи Исмаил, VII клас в ОУ „Отец Паисий“, с. Подайва, за стихотворението „Кътче от сърцето ми“  

Поощрителни награди: 

 1. Дилен Орхан Адем, VII-а клас в ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих, за стихотворението „Тайната на Аспарух“;
 2. Ефе Ердоан Исмаил, VII клас в ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих, за стихотворението „Исперих – град с името на хан“

Трета възрастова група VIII-XII клас

Първо място – Христо Ценков Христов, XII-а клас в ПГ „Васил Левски“, гр. Исперих

Категория „есе“

Първа възрастова група I – IV клас

Първо място – Шебнем Шендован Кабил, IV-б клас в ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих, за есето в духа на импресия „За Исперих“

Втора възрастова група V – VII клас

Първо място – Василена Алексиева, VII-б клас в ОУ „Христо Ботев“,  гр. Исперих, за есето „Исперих – град с името на хан“; 

Второ място – София Пламенова Петрова, VI-г клас в ОУ „Васил Априлов“,  гр.  Исперих, за есето „Исперих. Град с името на хан“; 

Трето място – Георги Димитров, VII клас в ОУ „Васил Априлов“, гр.  Исперих, за есето „Исперих – град с името на хан“; 

Поощрителна награда – Линет Тамерова Зияева, VI-г клас в ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих, за есето „Исперих – град с името на хан“

Категория „рисунка“ Комисия за проверка и оценка в състав:

Председател: 

Георги Деков – главен уредник  Отдел „Художествен“ в Исторически музей – Исперих               

Членове:

 1. Мария Николаева – заместник-директор на Исторически музей – Исперих
 2. Искра Цанкова – директор на Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“, гр. Исперих

Класирани участници в Категория „Рисунка“

Първа възрастова група I – IV клас

Първо място – Аслъ Адил Неджмидин, IV клас в ОУ „Христо Ботев”,  гр. Исперих;

Второ място – Селмин Ферад,  I клас в ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих;

Трето място – Кузей Бюлент Хюсеин, IV клас в ОУ „Васил Априлов”,  гр. Исперих;

Поощрителни награди:

 1. Александър Русчев, III клас в  ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих;
 2. Симге Басри Лютви, IV клас в ОУ „Васил Априлов”, гр. Исперих;
 3. Айбен Нежди Осман, IV клас в ОУ „Васил Априлов”, гр. Исперих;

Втора възрастова група V – VII клас

Първо място – Нанси Цанева, VII клас в ОУ „Васил Априлов”, гр. Исперих;

Второ място – Судем Екрем Мудин, VI клас в ОУ „Васил Априлов”, гр. Исперих;

Трето място – Даниела Красимирова Иванова, V клас в ОУ „Христо Ботев”, гр. Исперих;

Поощрителна награда – Берк Белгин Шукри – VI клас в ОУ „Васил Априлов”, гр. Исперих;

Трета възрастова група VIII XII  клас

Първо място – Дария Стоянова, X клас в ПГ „Васил Левски”, гр. Исперих;

Комисия за проверка и оценка:  Категории: „стихотворение“ и „есе“

Председател:

д-р Веселина Белева   /П/ Членове: 

 1. Миланка Михайлова /П/
 2. Ирина Петрова /П/

Комисия за проверка и оценка:

 Категория “рисунка“

Председател: 

Георги Деков /П/

Членове:

 1. Мария Николаева /П/
 2. Искра  Цанкова /П/