Контакти

Адрес: 7400 гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Васил Левски“ № 71

Телефон за контакти: 08431/27-73

Можете да се свържете с нас, като изпратите e-mail на saznanie_ih@abv.bg или като попълните формуляра по-долу: