Настоятелство

ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

1. Мирослав Паскалев – председател
2. Виргиния Николаева Станкова – член
3. Екатерина Великова Димитрова – член
4. Виолета Христова Драева Богданова – член
5. Нехире Бекир Юмер – член
6. Катя Николова Бочева – член
7. Росица Цветанова Митева – член
8. Светлана Веселинова Димова – член
9. Петър Иванов Петров – член


ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

1. Джанан Мустафа Родоплу – председател
2. Радка Радева Стефанова -член
3. Борислава Златева Вискова – член