Общински конкурс – „Баба Марта бързала, мартенички вързала“

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „ПЕТЯ ЙОРДАНОВА“ ГР. ИСПЕРИХ

НЧ „СЪЗНАНИЕ 1891” ГР. ИСПЕРИХ

ОБЯВЯВАТ ОБЩИНСКИ КОНКУРС

на тема

БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА”

Първомартенската обредност заема важно място в годишния зимен цикъл на българските народни празници, с нея се отбелязва прехода от зимата към пролетта. Закичвайки се с мартенички, предците ни са изразявали волята си за добруване, здраве и берекет. Нека запазим тази традиция, която е символ на надеждата.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА : Да съхрани и популяризира българските обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство и формира естетическо мислене.

РЕГЛАМЕНТ :

В конкурса могат да се включат групови и индивидуални участници от ДГ, ПГ, I до VII клас на училищата в община Исперих, разделени в три групи:

I група –ДГ, ПГ

II група – I – IV клас

III група – V – VII клас

 

ИЗИСКВАНИЯ:

Мартениците да са изработени ръчно от естествени материали, да носят българската народна традиция и да отразяват детските умения, сръчност, фантазия и познания за празника на Баба Марта.

Мартениците от колективните участия трябва задължително да са аранжирани на картонени табла, а на индивидуалните участници да са прикрепени към картонче, съпроводени със следната информация :

– трите имена на участника;
–  група, клас;
–  детска градина, училище;
–  адрес и телефон.

 

Критерии за оценяване:

Оригиналност на мартеницата.
Сложност на орнаментиката.
Прецизност на изработката.

 

Готовите творби се предават в

Централна общинска библиотека гр. Исперих

НЧ „Съзнание – 1891” гр. Исперих

всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа.

Краен срок за представяне на творбите: 26 февруари 2018 година

Награди се връчват в две категории – индивидуална и групова, от първо до трето място, за всяка възрастова група. Всеки участник ще получи грамота за участие.

За контакти и допълнителна информация:

08431 21 42; 08431 27 73