Общински конкурс – „Кукери – живото наследство на България“

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „ПЕТЯ ЙОРДАНОВА“ ГР. ИСПЕРИХ

НЧ „СЪЗНАНИЕ 1891” ГР. ИСПЕРИХ

ОБЯВЯВАТ ОБЩИНСКИ КОНКУРС

на тема

„КУКЕРИ – ЖИВОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ”

Кукерските обичаи по българските земи водят началото си от преди повече от 8000 години, а при траките се празнува по време на дните на тракийския бог на веселието Дионисий и посрещането на тяхната Нова година по време на „Сирни Заговезни” или така наречената земеделска нова година.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА : Конкурсът има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да даде възможност на участниците за творческо пресъздаване и интерпретиране на задължителните фолклорни елементи, за да се съхранят знанията за вековната българска традиция

РЕГЛАМЕНТ :

В конкурса могат да участват деца и младежи ученици от следните възрастови групи:

  • Първа възрастова група – ученици от I до IV клас;
  • Втора възрастова група– ученици от V до VII клас;
  • Трета възрастова група – VIII клас до XII клас;

ИЗИСКВАНИЯ:

В конкурса могат да участват творби на живописта, приложно-декоративни творби и проекти.

Конкурсните творби са разделени в две категории:

  • изработка на кукла – кукер;
  • изработка на кукерска маска.

Творбите трябва да бъдат придружени със следната информация за участника: три имена, възраст; адрес за кореспонденция; учебно заведение; телефон за връзка.

Приемат се за участие обемни кукерски маски, не по-големи от 70 см. височина, изработени от картон, зебло, филц и други текстилни, природни и подръчни материали.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

  • автентичност;
  • оригиналност;
  • техническо изпълнение;
  • степен на осъвременяване и импровизации.

ЖУРИРАНЕ
Творбите се оценяват от компетентно жури.

Ще бъдат присъдени I, II, III награда за всяка възрастова група.

Наградените творби ще бъдат експонирани в изложба.

Предоставените маски се връщат на авторите им след изложбата.
Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 07 март 2018 г. /сряда/ от 16:00 часа във фоайето на читалището.

 

Готовите творби се предават в

Централна общинска библиотека гр. Исперих

и

НЧ „Съзнание – 1891” гр. Исперих

всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Краен срок за представяне на творбите: 26 февруари 2018 година

За справки и допълнителна информация:

08431 21 42; 08431 27 73