Празнична изложба „Ангели в нощта“

„АНГЕЛИ В НОЩТА“

Читалище „Съзнание 1891“ – Исперих

Ви кани на

Празнична изложба
Подаръци за Вашите близки

1, 20 и 21 декември 2017 год.

на майстор Терзиева

ЗАПОВЯДАЙТЕ !!!