Седми фестивал на хвърчилата – „ПОЛЕТИ С МЕН“

Заявката за участие можете да изтеглите оттук.