ФЕСТИВАЛЪТ НА ХВЪРЧИЛАТА СЕ ОТЛАГА

СЕДМИЯТ ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА се отлага за 12.06.2021 год. от 10:00 часа!