Месец: март 2019

Народно читалище „Съзнание 1891“ – град Исперих ПОКАНАза Общо годишно отчетно събрание на СНЦ НЧ „Съзнание 1891“ – град Исперих На основание чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1 и 2 …

Покана за общо годишно отчетно събрание Read More »