ОБЩИНА ИСПЕРИХЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА  „ПЕТЯ ЙОРДАНОВА” НЧ „СЪЗНАНИЕ – 1891“, ГР. ИСПЕРИХ ОБЯВЯВАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС за есе, стихотворение, рисунка на тема: „Исперих – град с името на хан“  Основни цели на конкурса:                                                                                Откриване на млади таланти в областта на литературата, …

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС Прочетете повече »

Народно читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих на 15.10.2021г. подписа Административен договор №: BG06RDNP001-19.395-007-C01/15.10.2021г. за „Изграждане на лятна сцена на открито към Народно читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих“, изпълняван с финансовия принос на Европейския земеделски фонд за развитие на …

„Изграждане на лятна сцена на открито към Народно читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих“ Прочетете повече »