НЧ „Съзнание-1891“ гр. Исперих организира КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ за набиране на средства за ремонт на зрителната зала на читалището – основен център на духовността и културата в нашия град. Място за провеждане: КИНОСАЛОН Начало: 22 декември 2022 год. (Четвъртък) от …

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ Прочетете повече »

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТОБЩИНА ИСПЕРИХНЧ „СЪЗНАНИЕ 1891“ гр. ИСПЕРИХНЧ „РАЗВИТИЕ 1910“ с. МАЛЪК ПОРОВЕЦКМЕТСТВО с. МАЛЪК ПОРОВЕЦ ОРГАНИЗИРАТ ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ИЛИНДЕН“ по повод честването на Илинденв местността „Сборяново“до гр. Исперих24.07.2022 год. (неделя) 08:00 ч. – 11:00 ч. 12:00 ч. – 12:30 ч. …

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ИЛИНДЕН“ Прочетете повече »

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ ВИ КАНИ НА ПРАЗНИК „ИСПЕРИХ – ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА„, който ще се проведе на 22.06.2022 г. (сряда) от 16:00 ч. на площада пред НЧ „Съзнание 1891“ в гр Исперих. Китка от хорца ще ни поднесе ТАНЦОВ …

„ИСПЕРИХ – ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА“ Прочетете повече »

Уважаеми съграждани, жители и гости на община Исперих,Скъпи приятели, Мили деца,  Преди  години, с подкрепата на група ентусиасти, Народно читалище „Съзнание – 1891“ гр. Исперих кандидатства с проект „ПОЛЕТИ С МЕН“ по мярка 7.1 към Стратегията на МИГ Исперих. Фестивалът става все …

ОСМИ ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА Прочетете повече »

Протокола от класирането на представените творби и рисунки в Общински конкурс за есе, стихотворение и рисунка на тема „Исперих – град с името на хан“ можете да видите тук.

ОБЩИНА ИСПЕРИХЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА  „ПЕТЯ ЙОРДАНОВА” НЧ „СЪЗНАНИЕ – 1891“, ГР. ИСПЕРИХ ОБЯВЯВАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС за есе, стихотворение, рисунка на тема: „Исперих – град с името на хан“  Основни цели на конкурса:                                                                                Откриване на млади таланти в областта на литературата, …

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС Прочетете повече »

Народно читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих на 15.10.2021г. подписа Административен договор №: BG06RDNP001-19.395-007-C01/15.10.2021г. за „Изграждане на лятна сцена на открито към Народно читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих“, изпълняван с финансовия принос на Европейския земеделски фонд за развитие на …

„Изграждане на лятна сцена на открито към Народно читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих“ Прочетете повече »

Заповед№  07 / 28.10.2020 г.             На основание Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 722/28.10.2020 г. на кмета на Община Исперих, с цел да се ограничи разпространението на СОVID-19, за периода от 29.10.2020 г. до …

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки Прочетете повече »