Заповед№  07 / 28.10.2020 г.             На основание Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 722/28.10.2020 г. на кмета на Община Исперих, с цел да се ограничи разпространението на СОVID-19, за периода от 29.10.2020 г. до …

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки Прочетете повече »

Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“ и НЧ „Съзнание 1891“ – гр. ИсперихОБЯВЯВАТУЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРСза есе, стихотворение, рисунка на тема„Исперих – град с името на хан„ Подробна информация можете да видите в прикачения файл тук.

Народно читалище „Съзнание 1891“ – град Исперих ПОКАНАза Общо годишно отчетно събрание на СНЦ НЧ „Съзнание 1891“ – град Исперих На основание чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1 и 2 …

Покана за общо годишно отчетно събрание Прочетете повече »

Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” и Народно читалище „Съзнание 1891” гр. Исперих   ПОКАНА Мили деца, приятели на забавленията включете се в Творческите ателиета „Знам и мога” В дните: Вторник и четвъртък От 10:00 до 12:00 часа във фоайето на …

Творчески ателиета „Знам и мога“ Прочетете повече »