Протокола от класирането на представените творби и рисунки в Общински конкурс за есе, стихотворение и рисунка на тема „Исперих – град с името на хан“ можете да видите тук.

ОБЩИНА ИСПЕРИХЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА  „ПЕТЯ ЙОРДАНОВА” НЧ „СЪЗНАНИЕ – 1891“, ГР. ИСПЕРИХ ОБЯВЯВАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС за есе, стихотворение, рисунка на тема: „Исперих – град с името на хан“  Основни цели на конкурса:                                                                                Откриване на млади таланти в областта на литературата, …

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС Прочетете повече »

Народно читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих на 15.10.2021г. подписа Административен договор №: BG06RDNP001-19.395-007-C01/15.10.2021г. за „Изграждане на лятна сцена на открито към Народно читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих“, изпълняван с финансовия принос на Европейския земеделски фонд за развитие на …

„Изграждане на лятна сцена на открито към Народно читалище „Съзнание – 1891“, гр. Исперих“ Прочетете повече »

Заповед№  07 / 28.10.2020 г.             На основание Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 722/28.10.2020 г. на кмета на Община Исперих, с цел да се ограничи разпространението на СОVID-19, за периода от 29.10.2020 г. до …

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки Прочетете повече »

Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“ и НЧ „Съзнание 1891“ – гр. ИсперихОБЯВЯВАТУЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРСза есе, стихотворение, рисунка на тема„Исперих – град с името на хан„ Подробна информация можете да видите в прикачения файл тук.

Народно читалище „Съзнание 1891“ – град Исперих ПОКАНАза Общо годишно отчетно събрание на СНЦ НЧ „Съзнание 1891“ – град Исперих На основание чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1 и 2 …

Покана за общо годишно отчетно събрание Прочетете повече »