Заповед№  07 / 28.10.2020 г.             На основание Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 722/28.10.2020 г. на кмета на Община Исперих, с цел да се ограничи разпространението на СОVID-19, за периода от 29.10.2020 г. до …

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки Прочетете повече »