Архив

Протоколи от проведени заседания през 2024 год.

Извлечение от Протокол № 2 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 01 февруари 2024 год.

Извлечение от Протокол № 1 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 22 януари 2024 год.


Протоколи от проведени заседания през 2023 год.

Извлечение от Протокол № 5 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 04 декември 2023 год.

Извлечение от Протокол № 4 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 08 ноември 2023 год.

Извлечение от Протокол № 3 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 20 септември 2023 год.

Извлечение от Протокол № 2 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 12 април 2023 год.

Извлечение от Протокол № 1 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 16 март 2023 год.


Протоколи от проведени заседания през 2022 год.

Извлечение от Протокол № 4 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 04 ноември 2022 год.

Извлечение от Протокол № 3 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 08 септември 2022 год.

Извлечение от Протокол № 2 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 15 май 2022 год.


Протоколи от проведени заседания през 2021 год.

Извлечение от Протокол № 4 от проведено неприсъствено /дистанционно/ заседание с членовете на УС на НЧ „Съзнание – 1891”, град Исперих на 09.11.2021 г. в съответствие с действащите противоепидемични мерки.

Извлечение от Протокол № 3 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 29.09.2021 г.

Извлечение от Протокол № 2 от проведено неприсъствено /дистанционно/ заседание с членовете на УС на НЧ „Съзнание – 1891”, град Исперих на 22.03.2021 г. в съответствие с действащите противоепидемични мерки.

Извлечение от Протокол № 1 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 12.03.2021 г.


Протоколи от проведени заседания през 2020 год.

Извлечение от Протокол № 6 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 05.11.2020 г.

Извлечение от Протокол № 5 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 30.09.2020 г.

Извлечение от Протокол № 4 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 29.07.2020 г.

Извлечение от Протокол № 3 от проведено неприсъствено (дистанционно) заседание с членовете на УС на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих на 04.06.2020 г. в съответствие с действащите противоепидемични мерки.

Извлечение от Протокол № 2 от проведено неприсъствено (дистанционно) заседание с членовете на УС на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих на 01.04.2020 г. във връзка със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Извлечение от Протокол № 1 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 05.03.2020 г.


Протоколи от проведени заседания през 2019 год.

Извлечение от Протокол № 4 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 07.11.2019 г.

Извлечение от Протокол № 3 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 11.09.2019 г.

Извлечение от Протокол № 2 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 23.04.2019 г.

Извлечение от Протокол № 1 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 12.03.2019 г.


Протоколи от проведени заседания през 2018 год.

Извлечение от Протокол № 6 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 08.11.2018 г.

Извлечение от Протокол № 5 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 26.09.2018 г.

Извлечение от Протокол № 4 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 04.09.2018 г.

Извлечение от Протокол № 3 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 29.08.2018 г.

Извлечение от Протокол № 2 от проведено заседание на Читалищното настоятелство на 19.04.2018 г.

Дневен ред и решения от заседание на читалищното настоятелство от 26.02.2018 год.


Протоколи от проведени заседания през 2017 год.

Дневен ред и решения от заседание на читалищното настоятелство от 06.11.2017 год.

Дневен ред и решения от заседание на читалищното настоятелство от 26.09.2017 год.

Дневен ред и решения от заседание на читалищното настоятелство от 19.04.2017 год.

Дневен ред и решения от заседание на читалищното настоятелство от 23.02.2017 год.


Протоколи от проведени заседания през 2016 год.

Дневен ред за заседание на читалищното настоятелство от 18.11.2016 г. и Решения от заседанието на Читалищното настоятелство на 18.11.2016 г.

Дневен ред за заседание на читалищното настоятелство от 15.04.2016 г. и Решения от заседанието на Читалищното настоятелство на 15.04.2016 г.

Дневен ред за заседание на читалищното настоятелство от 24.02.2016 г. и Решения от заседанието на Читалищното настоятелство на 24.02.2016 г.