За нас

Секретар на НЧ „Съзнание 1891“ – град Исперих: Искра Цанкова

Касиер: Петя Стефанова

Щат: 14,5 субсидирани бройки