Настоятелство

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ –  Мирослав Паскалев

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Виргиния Станкова;
  2. Екатерина Димитрова;
  3. Катя Бочева;
  4. Росица Митева;
  5. Светлана Димова;
  6. Нехире Юмер;
  7. Петър Петров;
  8. Виолета Драева.

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Джанан Мустафа Родоплу

ЧЛЕНОВЕ:
1. Борислава Вискова;
2. Кремена Илиева