Настоятелство

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ –  Росица Цветанова Митева

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Виргиния Николаева Станкова;
  2. Севим Адем Махмуд;
  3. Светлана Веселинова Димова;
  4. Петър Иванов Петров;
  5. Шефкет Бюлент Шефкет;
  6. Росица Кръстева Цонева-Иванова;
  7. Христо Йорданов Аргилов;
  8. Нуртен Хасанова Абтулова.

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Джанан Мустафа Родоплу

ЧЛЕНОВЕ:
1. Борислава Златева Вискова;
2. Исмаил Айдън Исмаил