Празник на руската военна песен

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ПРАЗНИК НА РУСКАТА ВОЕННА ПЕСЕН
09.05.2017 г. – 17:30 ч.
през паметника на Хан Аспарух в град Исперих

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

Инициативен комитет и НЧ „Съзнание 1891” гр. Исперих 

Празникът се провежда под егидата на Община Исперих.

 

 ЦЕЛИ:

  • Стимулиране процесите на проучване, съхраняване и популяризиране на руската военна песен.
  • Провокиране интерес към историческото минало и връзката между двата празника – Денят на Европа и Денят на победата.

 

РЕГЛАМЕНТ:

В празника могат да вземат участие младежки колективи и възрастни от региона и страната. Изпълненията могат да бъдат колективни и индивидуални. В празника участниците представят до две изпълнения в рамките на 12/дванадесет/ минути.

Задължително условие за участие във фестивала е попълване и изпращане на заявка за участие в установения срок. Заявката се попълва ясно и съдържа пълната и точна информация. Заявката удостоверява, че кандидатът приема условията на регламента. Заявката се изпраща по електронна поща или на хартиен носител по пощата.

Участниците са длъжни да носят със себе си качествени записи на електронен  носител /CD или USB памет/, като всеки запис е на отделен носител, освен тези с музикален съпровод на живо.

Организаторите осъществяват организацията по провеждането на празника като предоставят техническо обезпечаване /зала, сцена, осветление, озвучаване и др./

Празникът е еднодневен и няма конкурсен характер. Разходите са за сметка на участниците.

 

Текста на поканата можете да видите тук.
Заявка за участие можете да изтеглите оттук.

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ