Ученически конкурс за есе, стихотворение, рисунка и фотография

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА „ПЕТЯ ЙОРДАНОВА”
НЧ „СЪЗНАНИЕ 1891”- ИСПЕРИХ

 ОБЯВЯВАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
есе, стихотворение,  рисунка и фотография
на тема: „56 ГОДИНИ ГРАД ИСПЕРИХ”   

Основни цели на конкурса:                                                                              

 • Откриване на млади таланти в областта на литературата, изобразителното изкуство и фотоизкуството;
 • Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
 • Да се формират умения и компетенции за работа – самостоятелно или в екип.

            Конкурсът е насочен към всички ученици от община Исперих, разпределени в три възрастови групи:

 • I –   IV  клас
 • V – VIII клас
 • IX – XII клас

При оценяването  ще се съблюдават съответните критерии отбелязани в регламента.

             Всички материали за конкурса се представят или изпращат на хартиен и електронен носител  на адрес:

            7400 – гр. Исперих
            ул. „Васил Левски” № 71
           Централна общинска библиотека  „Петя Йорданова”
           email: bibliotekaisperih@abv.bg

и         7400 – гр. Исперих
            ул. „Васил Левски” № 71
           НЧ „Съзнание 1891” – Исперих
           email: saznanie_ih@abv.bg

За допълнителна информация:
            08431 21 42  и  08431 27 73

            Необходими данни:
             трите имена, ЕГН, училище, адрес и телефон за връзка

 • Краен срок за предаване и изпращане на материалите – 28 април 2017 г

           Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12.05.2017 г.

 

РЕГЛАМЕНТ
 ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
за есе, стихотворение, рисунка и фотография

 на тема56 години гр. Исперих

 

Общинският ученически  конкурс е посветен на  56-години от обявяването на Исперих за град.

Основни цели на конкурса:

 • Откриване на млади таланти в областта на литературата, изобразителното изкуство и фотоизкуството;
 • Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
 • Да се формират умения и компетенции за работа – самостоятелно или в екип;
 • Да се даде възможност на учениците да представят своята гледна точка за значението и актуалността на събитието.

Конкурсът е насочен към всички ученици от община Исперих, разпределени в три възрастови групи:

 • I   –   IV  клас
 • ІV – VIII клас
 • IX – XII клас

Изисквания към представените проекти и творби:

Да отговарят на темата на конкурса

Есе и стихотворение

       Желаещите да участват могат да представят не повече от две авторски разработки специално подготвени за конкурса

Критерии за оценяване:

 • оригиналност и творчески подход към темата;
 • ясно и точно формулирана теза;
 • личностна позиция;
 • езикова и стилистична култура;

Необходимо е всички творби да бъдат обозначени със следните данни:
– лично и фамилно име на автора, точен адрес;
– клас и училище;
– телефон за контакт.

 

Рисунка

Всеки участник може за изпрати  не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
– лично и фамилно име на автора, точен адрес;
–  клас и училище;
– телефон за контакт

Фотография

Участието с фотографии може да бъде индивидуално или в екип. Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с не повече от два проекта.

Специфични изисквания:

 • Участниците с фотографии следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта като задължително посочат: трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail;
 • Фотографиите да бъдат разработвани на лицензиран  или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система  Windows.

Критерии за оценяване:

 • умение за излагане на фактите;
 • оригиналност и творчески подход към темата;
 • използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
 • езикова и стилистична култура;
 • естетическо изпълнение;
 • спазване на посочените специфични изисквания.

            Разработките се оценяват от сформирана  комисия от специалисти в съответните жанрове.

            Всички материали за конкурса се представят или изпращат на хартиен и електронен носител  на адрес:

       7400 – гр. Исперих
       ул.”Васил Левски”71

      Централна общинска библиотека „Петя Йорданова”
      email: bibliotekaisperih@abv.bg

 или

       7400 – гр. Исперих
       ул.”Васил Левски” 71
      Народно читалище „Съзнание 1891” – Исперих
      email: saznanie_ih@abv.bg

Краен срок за изпращане на материалите – 28 април 2017 г., 17.00 часа

Обявяване на резултатите:

Церемонията по награждаването ще се състои на 12 май 2017г.

Награди:

 • Ще бъдат раздадени 3 награди (първа, втора и трета) за всеки раздел: есе, стихотворение, рисунка и фотография;
 • Наградите се осигуряват от организаторите;
 • Всички отличени получават и грамоти;

 

Уведомяване:

 • Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон или  електронна поща, в зависимост от посочения от тях адрес за комуникация.

Текста на обявата можете да видите и тук (*.pdf)