УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА  „ПЕТЯ ЙОРДАНОВА” НЧ „СЪЗНАНИЕ – 1891“, ГР. ИСПЕРИХ

ОБЯВЯВАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

за есе, стихотворение, рисунка на тема:

„Исперих – град с името на хан“ 

Основни цели на конкурса:                                                                               

 • Откриване на млади таланти в областта на литературата, изобразителното изкуство;
 • Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
 • Да се формират умения и компетенции за работа – самостоятелно или в екип.

            Конкурсът е насочен към всички ученици от община Исперих, разпределени в три възрастови групи:

 • I –  IV  клас;
 • V – VIII  клас;
 • VIII – XII клас.

            При оценяването  ще се съблюдават съответните критерии отбелязани в регламента.

             Всички материали за конкурса се представят или изпращат на хартиен или  електронен носител на адрес:

            7400 – гр. Исперих    ул. ”Васил Левски” № 71
            НЧ „Съзнание – 1891“,  гр. Исперих
e-mail: bibliotekaisperih@abv.bg
             saznanie_ih@abv.bg

            За допълнителна информация:

            08431 21 42 – библиотека
            0895966855 – читалище

            Необходими данни:

               – трите имена, училище, клас и  телефон за връзка 

                  Краен срок за предаване и изпращане на материалите – 27 януари 2022 г.

                  Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 02.02.2022 г. 


РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ
КОНКУРС
за есе, стихотворение и рисунка на тема
„Исперих – град с името на хан“

Общинският ученически конкурс е посветен на 62-годишнината от обявяването на Исперих за град.

Основни цели на конкурса:

 • Откриване на млади таланти в областта на литературата, изобразителното изкуство;
 • Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
 • Да се формират умения и компетенции за работа – самостоятелно или в екип.

Конкурсът е насочен към всички ученици от община Исперих, разпределени в три възрастови групи;

 • I –  IV  клас;
 • V – VII  клас;
 • VIII – XII клас.

             Изисквания към представените проекти и творби:

            Да отговарят на темата на конкурса

Есе, стихотворение

       Желаещите да участват могат да представят не повече от две авторски разработки специално подготвени за конкурса

Критерии за оценяване:

 • оригиналност и творчески подход  към темата; 
 • ясно и точно формулирана теза; 
 • личностна позиция; 
 • езикова и стилистична култура.

Необходимо е всички творби да бъдат обозначени със следните данни:

 • лично и фамилно име на автора;
 • клас и училище;
 • телефон за контакт.

Рисунка  

Всеки участник може да изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:

 • лично и фамилно име на автора;
 • клас и училище;
 • телефон за контакт

 Разработките се оценяват от сформирана комисия от специалисти в съответните жанрове.

Всички материали за конкурса се представят или изпращат на хартиен или електронен носител на адрес:

       7400 – гр. Исперих 
       ул. „Васил Левски” № 71
      Централна общинска библиотека „Петя Йорданова”
      НЧ „Съзнание – 1891“,  гр. Исперих

      e-mail: bibliotekaisperih@abv.bg
                  saznanie_ih@abv.bg

Краен срок за изпращане на материалите – 27 януари 2022 г., 17:00 часа

Обявяване на резултатите:

            Церемонията по награждаването ще се състои на 02 февруари 2022 г.

 Награди:

 • Ще бъдат раздадени 3 награди (първа, втора и трета) за всеки раздел: есе, стихотворение, рисунка;
 • Наградите се осигуряват от организаторите; 
 • Всички отличени получават  и грамоти.

 Уведомяване:

 • Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.  

Пълният текст можете да видите и тук.