Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“ и НЧ „Съзнание 1891“ – гр. ИсперихОБЯВЯВАТУЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРСза есе, стихотворение, рисунка на тема„Исперих – град с името на хан„ Подробна информация можете да видите в прикачения файл тук.