Фестивал на хвърчилата

Народно читалище „Съзнание 1891“- гр. Исперих

ПОКАНА

Уважаеми съграждани, жители и гости на община Исперих,

Скъпи приятели,

Мили деца,

Преди години, с подкрепата на група ентусиасти, Читалище „Съзнание 1891“     гр. Исперих кандидатсва с проект „ПОЛЕТИ С МЕН“ по мярка 7.1. към Стратегията на МИГ Исперих.

За изпълнение на проекта беше подписан Договор № 40 /3/ 710007 / 21.12.2013 г. финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Ос 4 – ЛИДЕР”.

Изпълнението на проектните дейности започва през месец февруари 2014 г. Всеки който желае може да участва в подготовката на фестивала, в обученията за правене на хвърчила, в популяризиране на проекта, други дейности или да предложи своя идея.

Свържете се с нас, елате на фестивала заедно с децата, време е да вдигнем поглед към царството на птиците, да преоткрием красивото небе над родното Лудогорие.

Включете се в подготовката и реализацията на ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА, посветен на опазването на птиците и техните местообитания в района на Исперих, който ще се проведе на 10.06.2017 г. (събота) от 10:30 часа в ИАР „Сборяново”.

Ще има слънце, хвърчила, забавни игри, вятър и усмивки от сърце! Нетърпеливи сме да видим как небето над Ахиниора, наред с волните птици ще бъде изпълнено с най-различни пъстри хвърчила!

Ако имате идеи и желание да помогнете сбъдването на това прекрасно събитие споделете ги с нас във Facebook страницата на НЧ „Съзнание 1891“- Исперих

ПОЛЕТЕТЕ С НАС!

За допълнителна информация може да се обръщате към екипа на СНЦ  НЧ „Съзнание1891“ гр. Исперих; ул. „В. Левски” 71

e-mail: saznanie_ih@abv.bg; тел: 08431/ 27 73; 0879 83 57 77

Приложения:
1. Регламент (*.doc);
2. Заявка за участие (*.doc)