На основание чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението, Читалищното настоятелство при СНЦ Народно читалище „Съзнание – 1891“, град Исперих СВИКВА ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ …

ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ Прочетете повече »

Ръководството на  НЧ „Съзнание-1891”, гр. Исперих изказва своята благодарност на г-н Стефан Йотов за сърдечното посрещане и  възможността за пресъздаване обичая „Зарязване на лозите“, на г-жа Александра Атанасова – етнограф в Исторически музей – Исперих и на всички участници във …

„Зарязване на лозите“ Прочетете повече »

На 16.10.2023г. от 11:30 часа беше открита строителна площадка за изграждане на лятна сцена на открито по проект на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ – 1891“, ГР. ИСПЕРИХ по Административен договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-19.395-007-C01/15.10.2021г, сключен между ДФ „Земеделие“, …

Строителна площадка за изграждане на лятна сцена на открито Прочетете повече »

ПРОТОКОЛ Днес, 02.02.2023г., се извърши следното класиране на представените творби и рисунки за участие в  Ученически конкурс за есе, стихотворение и рисунка  на тема „Исперих – град с името на хан”, обявен от Община Исперих, Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” …

Класиране – Ученически конкурс за есе, стихотворение и рисунка на тема „Исперих – град с името на хан“ Прочетете повече »